Bodø kommune – Prosjektnummer 30 og 31.

Klikk for stort bilde

Bodø kommune – Prosjektnummer 31 

The theme is the old centre the city of Bodø was built on: Bodin church, Bodøgård and Vågøynes.Klikk for stort bilde

 

 

Bodøs Fotefar-prosjekt omhandler både automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Temaet er det gamle sentrum som Bodø ble bygget på; Bodin kirkested, Bodøgård og Vågøynes.

 

Midt i Bodø ligger et sjeldent kulturlandskap, som også er det gamle sentret som byen ble bygd på. Her bodde den mektige Bodinpresten og amtmannen side og side. Fremdeles drives det aktivt jordbruk her i dag, og mange kulturminner av ulikt slag og alder er bevart. For eksempel kan man finne både gravhauger, bautasteiner, krigsminner, Bodin middelalderkirke, Nordland kultursenter og gårdshaug i samme område. En kultursti har blitt opparbeidet langs Bodøelva, dennes stien går fra sjøen opp til inngangen til Bodømarka. 
 

Prosjektnummer 30

Tidligere Skjerstad kommunes Fotefar-prosjekt omhandler nyere tids kulturminner. Temaet er tun og tradisjon i Skjerstad; en fortelling om bebyggelsens tilpasning til landskap og naturforhold.

 

Bebyggelsen i Skjerstad forteller om tilpasning til landskap og naturforhold. Særlig var vinden viktig: Klikk for stort bilde

 

Tradisjonelt skulle husene ligge med gavlen mot været. Dette preger fortsatt bebyggelsen i Skjerstad, og slik inneholder husene kunnskap om tilpasning til naturforhold, materialbruk og handverk. Det er tun underveis fra et landsbyfelleskap til enkeltgårder, enkelthus og boligfelt. Velkommen til en reise som også er en fortelling langs hus, tun og landskap.