Leirfjord kommune – Prosjektnummer 23.

Klikk for stort bilde

 

Leirfjords Fotefar-prosjekt omhandler både automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Temaet er Brunesets kulturminner som spenner over 1000 år; fra fangstanlegg til tyskerfestning.

 

Bruneset i ytre Leirfjord rommer kulturminner som spenner over mer enn 1000 år og som inkluderer både gravminner, dyregraver, spor etter en nordnorsk kystgård fra århundreskiftet og ruiner etter et tysk kystfort fra 2. verdenskrig. Kulturminnene er fra ei tid da skipsleia var den viktigste ferdselsåren, og Bruneset lå sentralt. Det er opparbeidet en delvis skiltet sti mellom kulturminnene.