Sømna kommune – Prosjektnummer 16.

 

Klikk for stort bilde

Sømnas Fotefar-prosjekt omhandler både automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Temaet er Vennesund og Kvaløya gjennom 3000 år, og synliggjør kystbefolkningens historie.

 

Allerede på 1600-tallet var Vennesund kjent som et gammelt handelssted. Rundt dette smale sundet har mennesker kommet og gått, og næringsvirksomheter blomstret og ebbet ut. Vennesund handelsbrygge er i dag en stor hvit bygning fra 1920-tallet. I området rundt Vennesund og på Kvaløya finns det kulturminner som varierer stort i både tema og alder. Her kan du for eksempel se gravrøyser, en St. Olavskilde, en historisk gård, Skulpturlandskap Nordland og sjøbrygger.