Vefsn kommune – Prosjektnummer 34.

Klikk for stort bilde

Vefsns Fotefar-prosjekt omhandler nyere tids kulturminner. Temaet er Sjøgata i Mosjøen, den første bebyggelsen og hvordan området ble bevart.

 

Den første bebyggelsen i Mosjøen besto stort sett av naust og buer som tilhørte bøndene oppover dalen. Klikk for stort bildeDisse bygningene lå i rekke langs stranda ved munningen av Vefsna. Et engelsk selskap startet sagbruk på Halsøya i 1866, og dette satte fart i byutviklingen. I løpet av kort tid oppsto en gate med bolighus og forretningsgårder bak den gamle naustrekka. I 1875 fikk stedet bystatus. Omkring 1970 var Sjøgata truet av riving, men motstand mot denne planen oppsto, og med det ble Sjøgata Vel startet. I 1979 ble det vedtatt å bevare bebyggelsen i Sjøgataområdet.